תקנון אתר

1.כללי:

1.1 האתר הינו בבעלותה של רוני ולדמן, והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.

1.2 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר/נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין מנהלת האתר.

לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4 בביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר הנך מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה קראת תקנון זה, וכי הינך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או  מנהלת האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

1.5 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.

1.6 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי רוני ולדמן שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.

2.  רכישת מוצרים ושירותים:

2.1 באתר מוצעים לרכישה מוצר אחד ומגוון שירותים כגון שיעורים, סדנאות והופעות אשר נוצרו על ידי רוני ולדמן.

2.2 ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים באתר שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי רוני ולדמן אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור המוצר, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.

2.3 מוצרים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי רוני ולדמן ובלבד שהם מצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שמוצר אזל תפנה אליך רוני ולדמן ותינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.

2.4 רוני ולדמן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של מוצר כלשהו ו/או שירות כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידה והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

3.ביצוע הזמנה

3.1 על מנת לבצע רכישה של שירותים המוצעים בחנות האתר כגון: שיעורים, סדנאות והופעות , ראשית עליך ליצור קשר עם רוני ולדמן על ידי העמוד ׳צור קשר׳ באתר ו/או על ידי שליחת מייל אלקטרוני לכתובת: ronnie.waldmann@gmail.com  ו/או על ידי שיחה טלפונית למספר 0547893327, כדי לבצע הזמנה של השירות, רק לאחר קבלת אישור מרוני ולדמן לביצוע רכישה של השירות בחנות האתר, תוכל לבצע רכישה. האישור לביצוע הרכישה ישלח על ידי רוני ולדמן לכתובת מייל אלקטרוני שלך, אותה תצטרך לתת לרוני ולדמן.

3.2 כדי שרוני ולדמן תוכל לספק את המוצרים ו/או השירותים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשב מנהלת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. מסיבות שונות עלולות להתרחש תקלות ושיבושים בקליטת הצעתך במערכת. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, מומלץ שתפנה לרוני ולדמן ישירות בטלפון: 0547893327.

3.3 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי רוני ולדמן להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך ו/ או שהשירות יסופק. במקרה שהמוצרים יחזרו אליה, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.

3.4 לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח הזמנה", תועבר הזמנתך לרוני ולדמן לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק "ביטול רכישה" (סעיף 8 לתנאי השימוש). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 3-5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את רוני ולדמן. רישומי המחשב של רוני ולדמן בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.5 לאחר שתסתיים בדיקת חשבון פייפאל שלך ויתקבל אישור מחברת פייפאל לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ורוני ולדמן תפעל לאספקת המוצר שהוזמן.

 

4. מדיניות מחירים

4.1 רוני ולדמן רשאית לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).

4.2 רוני ולדמן רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ורשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

5.אמצעי התשלום

5.1 התשלום עבור רכישת מוצרים ושירותים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות חשבון פייפאל. רוני ולדמן לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר. על מנת לבצע את התשלום תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפאל או תוכלי לבחור לפתוח חשבון פייפאל. גביית התשלום עבור המוצרים ו/או השירותים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

5.2 אם יתברר שחברת פייפאל אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר או השירות המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה ו/או איננו ניתן לרכישה, מנהלת האתר תיצור קשר עמך לשם השלמת העסקה או ביטולה.

6. פרטיות

6.1 רוני ולדמן מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה. המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין מוצרים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.

6.2 רוני ולדמן עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) הם מוגנים באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לרוני ולדמן מרצונך החופשי ובהסכמתך.

6.3 עם ביצוע הצטרפות ל'רשימת התפוצה שלי', כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לרוני ולדמן זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות ,פרסום ושיפור השירותים הניתנים על ידה ,במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.

6.4 בביצוע עסקה הינך מצהיר כי החשבון פייפאל שבאמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי החשבון הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק החשבון לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות החשבון. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.

6.5 כל חומר שנשלח לאתר של רוני ולדמן  חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר  ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; הנך מאשר לרוני ולדמן להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה.

6.6 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, רוני ולדמן תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית רוני ולדמן למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

6.7 באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. רוני ולדמן עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכולים להיות אחראים בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן רוני ולדמן ממליצה בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.

6.8 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.

7.אספקת המוצרים

7.1 הזמנתך תשלח בתוך  1-14 ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום. המוצרים נשלחים בדואר רשום או באמצעות חברת שליחים, לפי הנקבע במועד ההזמנה ע"י הלקוח.

7.2 המוצרים יסופקו בתוך הארץ -באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים/דואר רשום אינם ניתנים לבקרה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

7.3 במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, אנא צור עם רוני ולדמן קשר: 0547893327 או ronnie.waldmann@gmail.com.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

8.1 האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

8.2 רוני ולדמן תקבל בחזרה מוצר שנרכש דרך אתר זה,  אך ורק במידה ולא בוצע בו כל שימוש, באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי בו, בצירוף החשבונית המקורית וכל הנלווה למוצר בעת קבלתו על ידי הלקוח. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

לצורך החזרת המוצרים, אנא צרו עם רוני ולדמן קשר: 0547893327 או ronnie.waldmann@gmail.com

8.3 ביטול העסקה תמורת החזר כספי –

8.3.1 ניתן לבטל רכישת מוצר שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. כל זיכוי יועבר לחשבון פייפאל שבאמצעותו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת פייפאל.

8.3.2 ניתן לבטל רכישת שירות כגון שיעורים, סדנאות והופעות בכל עת. ביטול שיבוצע בין 3 ימים ועד ליום קבלת השירות יחוייב במחצית העלות של השירות. ביטול באותו יום של קבלת השירות יחוייב בעלות מלאה של השירות.

8.3.3 ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל לכתובת  ronnie.waldmann@gmail.com בליווי הודעה טלפונית במספר: 0547893327  וקבלת אישור מרוני ולדמן תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו החזרת המוצר לרוני ולדמן על פי התנאים שתקבע רוני ולדמן כגון- אופן המשלוח.

* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת המוצר, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח היוצא מבית העסק תנוכה מסך הזיכוי. עלות המשלוח להחזרת המוצר לרוני ולדמן מוטלת על הלקוח בלבד. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות המוצר ששולם על ידך בפועל.

8.4 מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של רוני ולדמן לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול.

9.קניין רוחני

9.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של רוני ולדמן – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר ,טקסטים, סרטונים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של רוני ולדמן בלבד ו/או ספקי התוכן שלה.

9.2 אין להעתיק, להפיץ, להעתיק, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לפרסם, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והפריטים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של רוני ולדמן בכתב ומראש. שמה של רוני ולדמן וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של רוני ולדמן, הינם קניינה הבלעדי של רוני ולדמן. במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

10.הגבלת שימוש

10.1 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

10.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או הפצה או שכפול תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של רוני ולדמן, פרט לשימוש המותר על פי חוק.

10.3 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, להפריע, לפגוע, או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של רוני ולדמן או של צד ג' כלשהו.

10.4 חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת  "וירוסים" ,ושימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.

10.5 חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, גס, מאיים, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

הגבלת אחריות

11.1 אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד רוני ולדמן. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד רוני ולדמן בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי רוני ולדמן בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.

11.2 בשום מקרה לא תחול על רוני ולדמן, במישרין ו/או בעקיפין, אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לרוני ולדמן על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

רוני ולדמן עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

11.3 רוני ולדמן לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה ו/או השירות. במקרים אלה רשאית רוני ולדמן להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

11.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי רוני לדמן, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין למנהלת האתר שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

11.5 רוני ולדמן לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

12.הפסקת שימוש ושיפוי

12.1 רוני ולדמן שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

12.2 רוני ולדמן תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

12.3 רוני ולדמן תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13.דין ושיפוט

13.1 הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

13.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז באר שבע, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

 

14. שינוי בתנאים ובהתניות

14.1 מחירי המוצרים והשירותים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של רוני ולדמן.

14.2 רוני ולדמן שומרת על זכותה לבצע שינויים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

14.3 הנך מתחייב כי השינויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, מומלץ לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

תנועה  נשימה  נשמה