תנועה  נשימה  נשמה
Ronnie Waldmann & Marc- Olivier Poingt Trio
Tangos Flamenco - IKAMANI
Yepayeye - IKAMANI - African Style
Arad 53rd Celebraions- Sasha Argov - Ahoi Serenada
Umbrellas In The Sun- IKAMANI
Eleley - IKAMANI - Indian dance movements
IKAMANI on stage part 2
Solea Flamenco - IKAMANI

Heading 1

MAISHA - Bulerias Flamenco
IKAMANI on stage part 1